02-119-3999
02-246-6522

Paddy Doll

ชื่อ: ตุ๊กตาสุนัขแพดดี้
       สัญลักษณ์ของมาสด้าพระราม 7 กรุ๊ป มาพร้อมกับผ้าห่มผืนเล็กๆ
ราคาขาย(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) :  360 บาท