02-119-3999
02-246-6522
Blood Donation 1st
(05/03/2015)

เนื่องจากเหตุการณ์ปัจจุบันพบว่า สภากาชาดและโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทยประสบปัญหาภาวะขาดแคลนเลือดให้กับผู้ป่วยเป็นอย่างมาก มาสด้าพระราม7 กรุ๊ปเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล ณ โชว์รูมมาสด้าพระราม7 เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากพนักงานองค์กรฯ และประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก