02-119-3999
02-246-6522
(30/11/2015) Mazda Rama7 Group special activity to pay merit with our customers and employees
(05/03/2015) กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 1 ณ โชว์รูมมาสด้า พระราม 7 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม โดยได้รับความสนใจจากพนักงานองค์กรฯ และประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก
(24/08/2013) มาสด้าพระราม7 กรุ๊ปได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าชายเลนที่เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อม จึงได้เข้าร่วมและสนันสนุนการปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี บางปู จ.สมุทรปราการ
1